AkiAiromaa

Aikapankit työkaluna asuinalueiden turvallisuuden parantamisessa

 

Aikapankkien toimintaperiaate ja talousfilosofia:

  Aikapankit ovat virtuaalisia kauppapaikkoja internetissä.  Aikapankki mahdollistaa palveluiden myymisen ja vaihtamisen yksityishenkilöille, yhdistyksille ja yrityksille ilman rahaa. Ne ovat toistaiseksi vapaaehtoisvoimin ylläpidettyjä ja ilmaisia järjestelmiä, joissa vaihdetaan palveluksia työtunti työtunnista, tai vuokrataan tavaroita. Ideaalisti Aikapankit toimivat paikallisvaluuttana, eli aika ei kelpaa muiden pankkien alueilla. Paikallisvaluutat sitovat ihmiset toisiinsa lähialueella luonnollisen kaupankäynnin kautta. Mitä pienemmällä aluella ne toimivat, sitä tiiviimpi yhteisö. Mitä isompi alue, sitä enemmän diversiteettiä palveluissa. Toimivassa aikapankissa nämä kaksi yhtälöä ovat tasapainossa. Ideaalisti aikapankki toimisi ruohonjuuritasolla neuvonta, opetus ja arkipäivän tarpeiden tyydyttäjinä, muutaman kilometrin alueella alle tuhannen ihmisen ryhmissä. 

  Aikapankit toimivat yhteisluototustalous -periaatteella. Vaihdot kirjautuvat henkilökohtaiselle tilille verkkoon plussina ja miinuksina. Palvelun myyjä saa plussaa ja ostaja saman verran miinusta. Miinuksen voi kuitata tai plussan käyttää jollekin toiselle vaihtopiirissä. Ylä- ja alarajat miinuksille ja plussille asettaa ylläpito parhaaksi näkemällään tavalla. Yritysten-, yhdistysten- ja perhetilien liikkumavara voi olla enemmän kuin henkilötilien.

  Kun korkoja ei tarvita rahan luomiseksi vaan valuutta syntyy aina kun sitä on joku halukas vaihtamaan. Tällöin ei synny jatkuvaa sisäänrakennettua jatkuvaa inflaatiota, kuten FIAT rahajärjestelmässä, jossa Eurot esimerkisi luodaan. Painetta jatkuvaan kasvuun ei siis ole. Ansaittujen työtuntien arvo ei myöskään heikkene. Niiden arvo ei määräydy järjestelmässä liikkeelllä olevien työtuntien mukaan. Niiden määrää siten edes seurata, kuten FIAT valuutassa.

  Aikapankit ehkäisevät syrjäytymitä, luovat verkostoja ihmisten lähialueille kaupankäynnin kautta, lisäävät tasa-arvoa ja lisäävät ihmisten itsetuntoa.

Aikapankkien vaikutus yksilöön:

  Ihmiset ovat tottuneet arvottamaan oman osaamisensa sen mukaan, maksaisiko joku siitä rahaa tai voisiko sillä tehdä voittoa. Kyse voi olla esiintymisestä, käsityötaidoista, neuvonnasta tai opetuksesta. Aikapankeissa tilanne on toinen. Aikapankeissa toimivan ei tarvitse tuottaa voittoja toiminnasta. Palveluiden tarjoamisesta ei myöskään ole juoksevia kuluja, kuten yritystoiminnassa. Tämä lisää valtavasti palveluiden kirjoa. Jokainen voi lisätä kaiken tasoisen osaamisensa muiden ulottuville, riippumatta siitä kelpaako palvelu ja sen taso kenellekkään. Usein varsinkin opetustoiminnassa yksilöopetus korvaa opetuksen laadun.

  Olen omakohtaisesti nähnyt lukemattomien sellaisten ihmisten, jotka ovat kuvitelleet etteivät osaa mitään itsearvostuksen nousevan silmissä, kun tälläistä listaa taidoista aletaan tekemään. Jokainen voi oikeassa ympäristössä tulla hyväksytyksi yhteisössä, olla hyödyllinen yhteisölle ja saada siltä apua. Tämän psykologiset vaikutukset ihmiseen hajaantunessa yksilösuoritus -yhteiskunnassa ovat suuret. 

  Aikapankkien aikajärjestelmä luo tasa-arvoa yhteisöön. Tuloerot taas lisäävät tutkitusti epätasa-arvon tunnetta, joka on suurin yksittäinen stressin aiheuttaja yhteiskunnassamme. Stressi aiheuttaa täten epäsuorasti myös väkivaltaa, mielensairauksia, ja lukuisia monia muita negatiivisia nyky-yhteiskunnan riivaamia vitsauksia. Yhteisluototustalous luo taas turvaa. Kenelläkään ei tarvitse tehdä työdä ensin saadakseen jotain, vaan apua voi saada toisilta heti saatuaan henkilökohtaiset tunnukset järjestelmään. On lisäksi eri asia saada apua naapurilta, kuin esimerkiksi kunnalta tai valtiolta. Kun apu on vaihtokauppaa, ei siitä koeta samanlaista syyllisyyttä kun yhteiskunnan rasittuneiden tukiverkostojen käytöstä.

  Elämme yhteiskunnassa, jossa palkkatyöllä ja ammatillisella osaamisella on suuri merkitys ihmiset itsearvostukseen.  Eläkkeelle siirtyvät menettävät ison osan itsetunnostaan, joka aiemmin tuli työstä. Aikapankeissa tietotaito ei eläkkeelle siirryttäessä häviä, vaan osaamisensa saa muiden ulottuville työelämän ulkopuolellakin.

  Opiskelijat voivat aikapankeissa harjoittaa ammattitaitojaan ennen kuin ne kelpaavat markkinataloudessa, ansaiten arvokasta työkokemusta ja itseluottamusta. Toisesta kaupungista muuttaneet ovat taas monesti ilman normaaleja sukulais- ja ystävien apuverkostoja. 

Aikapankit rikollisuuden torjunnassa ja asuinaluieiden turvallisuuden parantamisessa:

  Aikapankit ehkäisevät syrjäytymistä, parantavat elämänlaatua ja luovat turvaverkostoja. Tuttujen naapurien häiriökäytökseen on helpompi puuttua. Tutuilta on myös suurempi kynnys varastaa. Aikapankit saavat lähialueen tuntumaan omalta ihmisten kautta, joka vähentää ilkivaltaa. Myös eri ikä- ja etnisten ryhmien väliset ennakkoluulot ja väliköhtaukset vähenevät lisääntyneen kanssakäymisen myötä. Kielimuuri nousee myös usein ongelmaksi,joten tulkkauspalvelut ovat tarpeellisia työkaluja. Aikapankit saavat yksilön tuntemaan hyödylliseksi yhteisölle, se on tärkeää. Varsinkin ikääntyvä väestö, jonka juuret ovat maaseudulla kaipaavat yhteisöllisyyttä. Uskon, että sitä kaipaa myös nuoriso, vaikka vallitseva länsimainen kulttuuri on yksilösuorituspainotteinen. 

  Työttömyys luo alustan rikollisuudelle, ja ajaa monet kaidalle tielle. Vaikka perustarpeet olisivat kunnossa, ympäröivä ja totuttu elintaso luo paineita hankkia lisätuloja. Aikapankeissa voi opetella työllistymisen kynnystaitoja, kuten kieli- ja atk taitoja. Aikapankeissa voi myös hankkia työkokemusta, ennen kuin työn laatu on markkinatalouskelpoista. Pahin loukku työttömyydessä on passivoituminen, ja aikapankit ovat hyvä työkalu aktiivisena pysymiseen. Niitä voisi kuvata työllistymisen hiekkalaatikoksi, niin opiskelijoille kuin ammattilaisillekkin.

  Syrjäytymisestä puhutaan paljon. Se yhdessä työttömyyden kanssa altistaa lisääntyneelle päihteiden käytölle, joka lisää häiriöitä, ilkivaltaa ja väkivaltaa asuinalueilla. Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Veikko Korhonen

"Aikapankki mahdollistaa palveluiden myymisen ja vaihtamisen yksityishenkilöille, yhdistyksille ja yrityksille ilman rahaa."

Verottajan mielestä tämä homma on verotettavaa toimintaa, eikä verottaja huoli maksuksi työtunteja vaan seteleitä. Eli sekä ansiotuloa pitää verottaa, että maksaa toiminnasta alv, jos kyse on ammatinharjoittajasta, yrityksestä tai yhdistyksestä.. Eli aikapankkitoiminta voi tulla kalliiksi, jos asiakkailta ei saa työtuntien lisäksi rahaa verojen maksuun.

Käyttäjän AkiAiromaa kuva
Aki Airomaa

Hei Veikko,

Verottaja julkisti juuri asiasta ohjeistuksensa. Se on luettavissa täältä:
http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Tiedotteet/Henkiloasiakkaat/Verotonta_vai_verollista_Ohje_aikapankei(29584)

Aikapankeissa voidaan tuottaa edullisesti vain veroja maksamalla palveluita ja hyödykkeitä, joita voidaan myydä euroilla. Näin saadaan rahaa verojen ja muiden kulujen maksuun. Mutta paremmin tähän sopivat paikallisrahat, joska ammattityön arvoitus on meille normaalia.

Aikapankit toimivat ideaalisti ruohonjuuritasolla, ehkäisten syrjäytymistä ja toimimalla ponnahduslautana työelämään. Tämä tukee taloutta, eikä kilpaile sen kanssa.

Paikallisvaluutoilla voidaan tuottaa korkeamman tason palveluita kuin aikapankeilla, vaikkakin nämä kaksi vaihtojärjestelmää voivat toimia valtionvaluuttaa tukevina järjestelminä.

Käyttäjän rakennusliikeerbau kuva
Pekka Iiskonmaki

Aikapankki on perustettu juuri siksi, että ei tarvitsisi ostaa järjettömästi verotettuja palveluja, joihin ihmisillä ei ole varaa.

Suomen talous on nyt niin kuralla, että kaikki kivet ja kannot on käännettävä verojen saamiseksi.

Jokainen taloutta tunteva tietää, mihin se johtaa. Tunnen syvää sääliä.

Käyttäjän AkiAiromaa kuva
Aki Airomaa

Hei Pekka,

Olen kanssasi samoilla linjoilla. Jos pelimerkkejä kaupankäyntiin ei ole, on kaupankäynti turvattava muilla tavoilla.

Näillä muilla tavoilla, kuten aikapankeilla ja paikallisvaluutoilla voidaan tuottaa palveluita ja hyödykkeitä joita voidaan myydä valtion valuutalla.

Toimituksen poiminnat